Wednesday, April 01, 2015

TANDA-TANDA CIRI ORANG YANG BAHAGIA DAN SENGSARA


Tanda-tanda Bahagia

1. Menjauhkan diri dari urusan dunia dan senang kepada urusan akhirat 
2. Kemahuan kuat terhadap ibadah dan membaca al-Quran 
3. Sedikit bicara terhadap apa yang tidak diperlukan 
4. Sangat memelihara sholat lima waktu 
5. Menjaga diri dari yang haram dan syubhat, sedikit atau banyak 
6. Bersahabat dengan orang-orang soleh dan baik 
7. Rendah diri 
8. Bersifat dermawan yang ikhlas 
9. Belas kasihan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain 
10. Bermanfaat kepada orang lain 
11. Selalu ingat mati dan bersiap sedia menghadapinya 

Tanda-tanda Sengsara
1. Rakus terhadap harta dunia 
2. Kemahuan nafsu yang kuat dan cenderung pada kelezatan dunia 
3. Perkataan yang kotor dan banyak ghibah (menceritakan cela orang lain) 
4. Menganggap enteng sholat 5 waktu. 
5. Bersahabat dengan orang-orang fasik 
6. Buruk prilakunya 
7. Sombong dan tinggi hati 
8. Enggan memberi kebaikan kepada orang lain 
9. Sedikit kasih sayang terhadap orang yang beriman 
10. Pengecut 
11. Lupa terhadap mati 

(Dipetik dari kitab Tanhibul Ghafilin)