Thursday, July 16, 2015

6 PERKARA ORANG MUKMIN PATUT TAKUTI


1- Takut kepada Allah SWT, jangan-jangan Allah SWT mencabut iman semasa nazak.
2- Takut kepada Malikat Pencatit Amal, jangan-jangan mereka  menulis amal kita dengan catatan yang sangat memalukan. Jika diumumkan pada hari Kiamat nanti.
3- Takut kepada syaitan,  jangan-jangan para syaitan itu berjaya merosakkan amal yang kita kerjakan.
4- Takut kepada Malikat Izraeil , jangan-jangan ia mencabut nyawa kita ketika lupa kepada Allah SWT.
5- Takut kepada dunia, jangan-jangan dunia itu membuat kita  terlena sehingga kita lupa urusan Akhirat.
6- Takut kepada keluarga sendiri, jangan-jangan mereka telah menyibukkan kita untuk memenuhi urusan mereka sehingga kita melupakan Ketaatan kepada Allah SWT.

Sumber: PeribadiRasulullah