Wednesday, April 29, 2015

4 PERKARA PENYERI WAJA

  1. Menjaga maruah.
  2. Menunaikan janji.
  3. Pemurah.
  4. Taqwa iaitu melakukan suruhan agama dan meningggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh agama.