Tuesday, April 28, 2015

6 TANGGUNGJAWAB TERHADAP AL-QURAN

Sekiranya kita mahu menjadi hamba Allah yang menghayati  dan mencintai al-Quran maka kita mesti  melakukan 6 kewajipan terhadap al-Quran iaitu :
  1. kita mesti membaca al-Quran sehingga pandai.
  2. kita mesti membaca al-Quran sehingga memahami isi kandungannya.
  3. kita mesti membaca al-Quran dan menghafaz keseluruhan atau yang termampu  kita hafazkan.
  4. kita mesti membaca al-Quran  mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
  5. kita mesti membaca al-Quran  dan menerapkan semua nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat.
  6. kita mesti membaca al-Quran  dan meletakkanya ditempat yang paling tinggi dalan kehidupan kita samada zahir atau batin.