Tuesday, March 31, 2015

BACA AL-FATIHAH DENGAN TAJWID YANG BETUL

MEMBACA surah Al-Fatihah amat penting dalam kehidupan harian seorang Muslim kerana ia adalah Ummul Kitab atau induknya kitab suci Al Quran. Manakala membacanya didalam solat adalah rukun. Bacaan Al Fatihah yang tidak betul dan kemudian tidak ada usaha untukbelajar memperbaikinya, sudah tentulah akan menjejaskan solat yang kita kerjakan. 

Berikut merupakan beberapa kesalahan umum dalam bacaan surah al-Fatihah yang biasa dilakukan berserta dengan pembetulannya. Perlu diingatkan blog bukanlah tempat yang sesuai untuk mendalami pembacaan al-Quran. Kerana belajar membaca Al Quran yang sebenar adalah secara berdepan dengan guru. Yakni kita baca kemudian didengari dan dibetulkan bacaan kita oleh guru tersebut. 

Anggap saja entry ini sebagai langkah pertama untuk mengetahui kesilapan dan seterusnya berusaha memperbaiki, demi mendapatkan bacaan Al-Fatihah yang betul. 

Daku Amat Menyintai Mu

Kesalahan Umum Ketika Membaca Al Fatihah Berserta Dengan Cara Bacaannya Yang Betul

1. Sebutan huruf  berbaris bawah tidak kedengaran. Seolah-olah kita menyebut "Ismillah..." 

2. Sabdu pada kalimah ﭐﷲ tidak dijelaskan. Huruf yang bersabdu ibarat huruf itu mempunyai dua huruf yang sama, tetapi ia disatukan menjadi sabdu (faham tak ni? Selain itu, kalimah Allah disebut dengan lafzhul-jalalah (lafaz yang besar). Ini adalah sebutan yang salah kerana 'Bismillah' hendaklah disebut dengan 'lam tarqiq' (lam nipis) kerana huruf  pada kalimah ini adalah berbaris bawah. 

3. Huruf ﺭ tidak disabdukan dan sebutannya menjadi "BismilahiRahmaan...", yang sepatutnya "BismillahiRRahmaan...". 

4. Begitu juga dengan kesalahan pada nombor 3. Huruf  tidak disabdukan dan sebutannya menjadi "BismilillahirrahmaaniRahiim", yang sepatutnya "BismillahirrahmaaniRRahiim" 

5. Sebutan huruf  tidak dipanjangkan. Ia wajib dipanjangkan harakatnya sama ada 2/4/6 harakat kerana ia adalah huruf mad yang diwaqafkan. Hukumnya Mad 'Aridh Lissukun. 

6. Huruf  digantikan dengan huruf ﻩ.

7. Kalimah ﭐﷲ seolah-olah tiada sabdu dan disebut "al-Hamdulilah". Sebutan yang betul adalah "al-HamdulilLah..." 

8. Sabdu pada huruf  ditinggalkan sabdunya dan sebutan berbunyi "Rabil" yang sepatutnya "RabBil" 

9. Huruf  ditukar menjadi huruf .

10. Sabdu ditinggalkan. Sebutan menjadi "Iyaka". Sebutan yang betul adalah "IyYaka". 

11. Sebutan huruf  tidak jelas. 

12. Kesalahan sama seperti nombor 10. 

13. Huruf  ditukar menjadi huruf ﺃ

14. Tidak memuncungkan bibir. Apabila sesuatu huruf diwaqafkan berbaris hadapan, kita hendaklah memuncungkan bibir. Hukum ini dipanggil 'isymam'. 

15. Menyebut "Ehdina...". Sepatutnya "Ihdina...". 

16. Huruf  tidak disabdukan. 

17. Huruf  ditukar menjadi huruf .

18. Huruf  ditukar menjadi huruf . Apabila huruf  berbaris bawah, sifatnya menjadi kurang tebal, bukan nipis. 

19. Menukar huruf  kepada huruf . Ini merupakan kesalahan yang paling biasa dilakukan. Ramai yang masih tidak dapat membezakan perbezaan huruf-huruf ini. 

20. Huruf ﺃ dulu, baru huruf . Ramai yang membunyikan ﺃ , kemudian ﺃ. Ada juga membunyikan , kemudian . Tak kurang juga ada yang membunyikan  kemudian .

21. Huruf ﻉ ditukar menjadi huruf ﺃ.

22. Huruf  berbaris bawah disebut "Rel", sepatutnya disebut "Ril". 

23. Huruf ﻍ disebut dengan qalqalah. 

24. Huruf ﺽ tidak ditebalkan sebutannya. 

25. Huruf  ditukar menjadi huruf ﺃ

26. Huruf  tidak disabdukan. 

27. Apabila huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu dalam satu kalimah, maka harakatnya wajib 6 harakat. Hukumnya adalah Mad Lazim Musaqqal Kalimi. Ramai yang melafaz kurang daripada 6 harakat.