Wednesday, August 05, 2015

ORANG SEMPURNA IMANNYA

Daripada Abu Hurairah RA katanya, Rasulullah SAW bersabda, “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kamu ialah mereka yang paling baik (pergaulan) dengan isterinya”. [Riwayat:  at-Tirmizi Hadis Hasan Sahih]

Huraian Hadith: 

  • Akhlak yang baik adalah ciri-ciri kesempurnaan iman.
  • Iman yang sempurna dan akhlaknya yang baik adalah dua faktor utama dalam pembentukan peribadi yang mulia.
  • Pergaulan suami isteri yang baik dan harmoni adalah dituntut dalam Islam dan akan diberi ganjaran pahala oleh Allah SWT